1 İpucu

Boylamsal emekler: nelerden oluşur?

07 Kasım 2021 - 12:37

boylamsal emekler İncelenen fenomenin dönüşümü yada evrimi hakkında sıralı bir halde gözlemler yapılmasına izin verir.. Tıp, psikoloji yada sosyoloji şeklinde çeşitli data alanlarında yaygın olarak kullanılırlar.

Bu tür bir emek harcama, çözümleme edilen değişkenlerin izlenmesini gerektirir. Süre, araştırmacı tarafınca belirlenir. Ve haftalar, aylar, seneler ve hatta on senelerce sürebilirler.

Uzunlamasına emek harcama nedir?

Boylamsal emekler, gözlemsel (deneysel olmayan) bir tasarım türüdür. belirli kategorilerin, kavramların, olayların, değişkenlerin, bağlamların yada toplulukların süre içindeki değişikliklerini çözümleme eder. Bu tasarım, çalışılan şeyin evrimi, belirleyicileri ve neticeleri hakkında çıkarımlarda bulunmak için değişik anlarda yada süre aralıklarında veri toplar (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).

Visser şeklinde öteki yazarlar (Aktaran Arnau ve Bono, 2008), uzunlamasına bir çalışmanın aynı denek örnekleminde süre içinde meydana gelen değişimleri incelemekten oluştuğunu onaylar. bireyler arası değişikliklerde bireyler arası farklılıkları doğrulamak. Doğrusu, dönemin geçişi ile direkt ilişkili değişiklik süreçlerini incelerler (Arnau ve Bono, 2008).

Aynı kişileri belirli bir süre süresince inceleyen ve değerlendiren araştırma deseni olarak da anlaşılmaktadır (Myers, 2006). Tüm bu tanımların ana fikri, bir yada birkaç tane olup olmadığı, çalışılan değişkenlerin miktarında değildir; insanoğlu, fenomenler yada topluluklarsa, ana düşünce zamanda, evrimde ve araştırma nesnesinin ilgili değişikliklerindedir.. Mesela:

 • Kentsel bir toplulukta on senelik bir süre süresince ötenaziye karşı tutumdaki değişimleri çözümleme eder.
 • Beş senelik bir süre süresince 40 yaşındaki bir örneklemde fizyolojik aktivite ve yaşlanma arasındaki ilişkiyi incelemek.
 • İnternetin hayatlarına girmesiyle beraber bir köylü topluluğunun seneler içinde iyi mi geliştiğini gözlemleyin.

boylamsal çalışma
Boylamsal çalışmanın özellikleri

Ana özelliği, daha ilkin belirtildiği şeklinde, veri toplama çeşitli zamanlarda gerçekleşir. Verilerin tek aniden toplandığı kesitsel tasarımlardan değişik olarak, boyuna tasarımlarda birden fazla anda yapılır. Vakit içinde dağıtılan bu toplama biçimi, değişimleri tanımlamamızı sağlar.

Bir fenomen, topluluk yada şahıs olsun, daima aynı emek harcama nesnesi üstünde gözlemler yapılır.. Numunenin daima aynı olması önemlidir. Açıkçası, değişiklik dirimsel bir durağan(durgun) olduğundan zaman içinde değişebilir. Tam olarak aranan şey, her ölçüm yada gözlem yapıldığında numunenin korunmasıdır.

Boylamsal çalışmaların bir başka özelliği de, araştırmacının fert içi yada grup içi farklılıkları yakalamasına izin verin. Bu tür tasarımın temel amacı, emek harcama değişkenlerinin belirli bir süre süresince haiz olduğu evrimi ve değişimi gözlemlemek olduğundan, örneklemde meydana gelen ilgili varyasyonlar çözümleme edilir.

Son olarak, Arnau ve Bono’nun (2008) boylamsal veri analizinin amaçlarına dayalı olarak, bu tasarımların bir öteki hususi durumunun, bireyler arası farklılıklar, fert içi ve bireyler arası değişimler arasındaki ilişki ve bireysel değişimler hakkında data sağlaması olduğu söylenebilir. varyasyonlarını etkileyen değişkenlerdir.

Boylamsal etüt türleri

Boyuna tasarımlar üç türe ayrılır: trend tasarımları, grup evrimsel çözümleme (kohort) tasarımları ve açık oturum tasarımları.

Boyuna eğilim emekleri

trend tasarımlar Genel bir popülasyonda kategorilerde, kavramlarda, değişkenlerde yada bunların ilişkilerinde süre içindeki değişimleri çözümleme etmek (Hernández-Sampieri, Fernández ve Baptista, 2014).

Bu tasarımın temel özelliği, örneklere değil, yalnızca popülasyona yada evrene odaklanmasıdır. Mesela bir şehirde üniversite öğrencilerinin kürtaj algısındaki değişimi çözümleme etmek için bir araştırma yapın.

Boylamsal kohort emekleri

Trend tasarımın aksine, kohort tasarımları alt popülasyonlardaki yada belirli gruplardaki değişimleri inceleyin. Odak noktaları, ortak bir özelliğe haiz bireylerden oluşan gruplardır.

Bu tasarımlar grupları süre içinde takip eder ve genel olarak, tüm alt popülasyonu dahil etmek yerine grup yada alt popülasyonla ilgili veriler her toplandığında bir örnek çizilir (Hernández-Sampieri, Fernández ve Baptista, 2014). Numunenin değiştirilebilmesine karşın, incelenen grup yada alt popülasyona ilişkin olmayan öğelerle yapılandırılmadığına dikkat etmek önemlidir.

Boyuna açık oturum emekleri

Açık oturum düzenleri trend ve kohort düzenlerine benzer, yalnızca aynı vakalar yada katılımcılar daima yada anda ölçülür yada gözlemlenir.

Mesela, bir grup depresif hastayı aylık olarak (bir yıl süresince) gözlemleyerek geleceğe yönelik pozitif beklentilerinin artıp artmadığını ve negatif beklentilerin azalıp azalmadığını çözümleme etmek (her gözlemde hastalar aynı kişiler olacaktır).

İstatistik yapan erkek

Boylamsal çalışmaların avantajları ve dezavantajları

Bir araştırmacının boylamsal bir emek harcama yürütmesinin birkaç sebebi ve başka bir seçeneği seçmesinin başka sebepleri vardır. Hemen sonra, bu tür tasarımın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışacağız.

Avantaj

 • Emek verme uzun solukta yapıldığından, orijinalliği evvel doğrulanır, bu da sonuçların doğru olmasını sağlar. daha yüksek geçerlilik seviyesi.
 • Kısa vadeli bir araştırmada uzun vadeli ilişkiler keşfedilemez, sadece uzun vadeli bir soruşturmada kısa vadeli ilişkiler izlenebilir. Bu, değişimleri incelemek için daha geniş bir marj sağlar ve böylece değişkenlerin evrimini daha iyi anlamış olur.
 • uzunlamasına tasarım eğilimleri ve ilişkileri bulmanızı sağlar gerçek zamanlı olarak toplanan veriler içinde.
 • Araştırmacılar esnekliğe haiz öteki araştırma formatları ile mümkün değildir.

Dezavantajları

 • Boylamsal tasarımların ana dezavantajı, araştırmaların sağlama olasılığının daha yüksek olmasıdır. öngörülemeyen sonuçlar.
 • Verilerin gözlemlenebilir örüntüler yada izlenebilecek ilişkiler üretmeye başlaması uzun süre alabilir.
 • bu mümkün ilk numune kaybolabilir mesai.
 • İlişkiler yada kalıplar geliştirmek için büyük oranda veri toplanmalı ve çıkarılmalıdır.
 • Boyuna tasarım daha karmaşık ve pahalı olma eğilimindedir. Daha çok süre gerektirerek daha çok kaynağa gereksinim duyulur, bu yüzden yatırımınızı ve harcamalarınızı artırmanız mümkündür.

Bu makalede, değişimleri tanımlamak için araştırmalarda çoğunlukla kullanılan bir emek harcama türünü tartıştık. Bu tür araştırmalarla, mesela Flynn tesiri şeklinde garip fenomenleri keşfettik.

Giriş Boylamsal emekler: nelerden oluşur? ilk olarak 1 İpucun’da gösterildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.