İpucu

“Sanat, insana özgü bir şeydir”

Duygular asla tek yönlü bir şekilde bizi etkileyen şeyler değildir: tıpkı bizim üzerimizde bir etkiye sahip oldukları gibi, bireyler olarak, onları hiçbir zaman tam olarak kontrol etmemize rağmen, onları değiştirmemize izin veren stratejileri ve rutinleri benimseyebiliriz.

Sahip olduğumuz bunun bir örneği stresi yönetmenin bir yolu olarak yaratıcı terapilerin kullanılması ve aşırı görünürlerse bizi psikolojik olarak yıpratma kapasitesine sahip çeşitli duygu türleri. Burada sanat terapisi alanında uzman Merche Moriana ile konuşacağız.

Merche Moriana ile röportaj: yaratıcı terapilerle pozitif stres yönetimi

Merche Moriana, Barselona ve Esplugues de Llobregat’ta danışmanlık yapan bir koç ve sanat terapistidir ve hizmetlerini İnternet üzerinden de sunmaktadır. Bu röportajda, yaratıcı terapilerin stres yönetimi becerilerini iyileştirme potansiyeli hakkında konuşuyor.

Sanatın terapötik potansiyeli var mı?

Bu çok ilginç bir soru. Tarih öncesi çağlardan beri sanat insana özgü bir şeydir, dünyayı duvarlarda temsil ettik ve estetik amaçlı nesneler yarattık.

Bu, insanın sanatsal davranışının beynimizin gelişiminde yer almasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bir yandan, duyusal bilgileri düzenleme ve yorumlama yeteneği. Öte yandan, sosyal bağlantı işlevine sahiptir. İnsanın, psikolojik iyiliğinin başka insanlarla birlikte olmasına ihtiyacı vardır. Ve sanat, kişisel hafıza ile kolektif hafızayı bir araya getirir, çünkü kültür olarak bildiğimiz şey aktarımıdır.

Böylece, kişinin sanatsal üretimi kendiliğindendir ve bireyin kendisiyle ve onu çevreleyen dünyayla daha tatmin edici bir şekilde ilişki kurabilmesi için doğal kapasitesini yeniden kurmasına izin verir.

Terapötik değer, tam da bu zihinsel yapıların sembolik değeri aracılığıyla çevrenin veya çatışmanın güvenli bir şekilde keşfedilmesinde yatar. Başka bir deyişle, sanatsal üretim, bireyin yaşamının sembolik temsilidir. Ve bu temsilden terapötik bir yol önerebiliriz.

Yaratıcılığın, diğer şeylerin yanı sıra, acı veren duyguları kanalize etmenin ve ifade etmenin bir yolu olduğu söylenebilir mi?

Elbette. Yaratıcılık bilinmeyene veya keşfedilmeye giriyor, bu nedenle bilişsel gelişime ve duyguların öznel bileşenine uygulanabilir.

Acı verici duygulara girmek, belirli travmatik durumları yeniden yaşamayı içerir, bu nedenle, onları hissetmekten kaçınmak için belirli dirençlerin ortaya çıkması veya mekanizmaların harekete geçirilmesi doğaldır.

Bununla birlikte, sanatsal üretim, duyguların kendisine hitap etmeden dolaylı olarak araştırılmasına izin verir, ancak sembolik biçiminde. Bu yeni biçim ile birey arasında bir diyalog kurulur. Dönüşecek olaya duygusal içeriğini yeniden yorumlayarak erişiriz.

Bunun nedeni, yaratıcı süreç sırasında, otobiyografik ayrıntıların bulunduğu epizodik gibi farklı bellek sistemleri ve dünya, kendimiz ve diğerleri hakkında bilgi içeren kategorik bellek gibi beynimizin çeşitli alanlarının etkinleştirilmesidir. Ve derneklerin oluşumu ve senteziyle ilgili diğer beyin alanları.

Sanat Terapisi

Sizin bakış açınıza göre, yaratıcı terapilerin temel sütunları nelerdir?

Öncelikle, yaratıcı terapilerin amacının estetik olmadığını açıklığa kavuşturun. Yaratıcılık resim, heykel, müzik veya dansla sınırlı değildir. Bunu genellikle “bir şeyler üretmek” ile ilişkilendirsek de, yaratıcılık durağan kalmak yerine yeni, daha uygun yanıtlar da arıyor; değiştirmenin gerekli olup olmadığını kontrol etmektir.

Yaratıcı terapilerin temelleri benim için temelde üçtür. Birincisi, kişinin kendi iç deneyimini ve öznel anlamını keşfetmesine yardımcı olmaktır. İkincisi, karar ve kendini gerçekleştirme gibi belirli insan özelliklerini vurgulamaktır. Üçüncüsü, kişinin doğasında var olan potansiyelin gelişimi, kendi hayatının yazarı olmak, yani çözülmemiş olayları geçmiş değil, hayatını yönetmek.

Alıştırmalar yoluyla yaratıcı olmayı öğrenerek herkes yaratıcı olabilir mi?

Elbette. Yaratıcı olmak, geliştirilebilen ve beslenebilen entelektüel bir kaynaktır. Hepimiz yaratıcıyız, her biri kendi yolumuzda yaratıcılığını her gün geliştiriyor ve kullanıyor, çünkü yaratıcılık yeni fikirler üretme, özgün düşünme yeteneğidir.

Yaratıcılığı teşvik etmek için merak güçlendirilmelidir; kendimize sorular sorar, araştırır, deneyler yapar ve hata korkusunu yitiririz. Dezavantajlar, olayları farklı şekilde görme fırsatına dönüşür.

Yaratıcılık, daha motive olmamıza, daha olumlu düşüncelere sahip olmamıza, çevre ile teması zenginleştirmemize yardımcı olur.

Yaratıcı dürtülerimizi serbest bırakmak için ilk adım, yaşam boyunca edinilmiş önyargılardan kurtulmaktır. Dokunma, görme gibi duyusal algı yoluyla … yaratıcı oyuna başlayabilir ve kendinizi yeni uyaranlara açabilirsiniz.

Bu nedenle yaratıcı deneyim, ifade etme ve iletişim kurma niyetiyle boya, kağıt, kil, müzik ve diğer unsurlarla oynamaya, duyularla deney yapmaya izin verdiği için idealdir.

Stres yönetimi durumunda, yaratıcılığın potansiyelinden nasıl yararlanılabilir?

Stresin kaynağı, dış veya iç talepler ve bunun üstesinden gelmek için mevcut kaynaklar arasındaki belirli bir dengesizliğin algılanmasında ortaya çıkar. Yani yaratıcılık, ister gündelik ister hayati olsun, bu durumların üstesinden gelmek için çözümler veya yenilikçi katkılar bulma becerisidir.

45 dakika boyunca yaratıcı bir aktivite yapmanın stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlandığı için koruyucu bir etkiye de sahiptir.

Yaratıcı ifade, stresin bir modülatörüdür çünkü duyguları ifade etmeye ve iletmeye yardımcı olur, düşünceyi kolaylaştırır, iletişimi kolaylaştırır, sonuç olarak kişilerarası ve kişilerarası ilişkilerde stres azalır.

Yaratıcı yönünü geliştirerek stresi değiştirmeyi öğrenen kişide daha iyiye yönelik değişiklikler nasıl gerçekleşir?

Benim için değişikliklerin meydana geldiğinin açık bir göstergesi, kişinin ruh halidir. Üzgün, endişeli, sıkıntılı olmaktan giderek daha hafif, daha etkileyici, daha gülümsemeye geçerler.

Yaratıcılık bizi daha iyimser yapar, bize şöyle bir şey söyler; Şimdi göremesen de bir çözüm bulacağını biliyorum. Daha dirençli olmak, rahatsızlık, belirsizlik ve ıstırap yaşamın bir parçası olarak kabul edilir. Deneyimlerden öğreniyorsunuz ve yeni bir zihin haritasına entegre oluyorsunuz. Dün bana acı çektiren, bugün kendi ellerimle değiştirebileceğim somut bir şey.

Güvensizlik ve belli çekincelerle yapılan bir egzersizin başlangıcından itibaren yüzlerindeki dönüşümü, bitirirken duyduğu gurur ve tatmin duygusunu çok seviyorum. Yaratıcı terapi aktif bir terapidir, kişi gelişimine aktif olarak katılır, bu şekilde benlik saygısından yararlanır, kendine yönelik önyargıların üstesinden gelinir ve stresli olduğu korkusuyla durumlarla yüzleşme korkusu kaybolur. Kısacası, kendinizi etkili ve değerli hissedersiniz, böylece deneyimlere daha esnek bir şekilde adapte olursunuz.

Konuk Yazar

Yazarlarımız konularında uzman ve eğitimli kişilerdir. Sorularınızı en iyi şekilde cevaplamak, Fikre ihtiyaç duyduğunuzda en yaratıcı fikirleri üretmek için buradalar. Sizleride Bekliyoruz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir.

Başa dön tuşu