1 İpucu

Toplumsal değerler nelerdir?

16 Mart 2022 - 18:22

İnsanlar sadece toplum içinde yaşamıyor, biz o toplumuz. Her birimiz, ne olduğunu yapılandıran bir sosyal yapı içinde hareket eden, yaşayan ve ölen sosyal bir varlığız. Bu doku, bireylerin ve grupların hareket etme, yaşama, olma ve ilişki kurma biçimlerine rehberlik eder. Bunu yapmak için, diğer sütunların yanı sıra belirli sosyal değerlere dayanmaktadır.

Kişisel düzeyde bir değer, bir kişinin olumlu ve önemli kabul edilen belirli ilkelere dayalı olarak ifade ettiği, yaşamına anlam ve yön veren bir dizi inanç ve tutum olarak anlaşılabilir. Hayatını vermeye hazır olduğu ya da yaşamaya devam etmek istediği bir şeydir. Ancak, sosyal düzeyde değerler nelerdir? Hangi işlevlere sahiptirler?

sosyal değerler

Mavi ahşap figürler
Sosyal değerler hayatımıza anlam katar.
bu değerler Eylemlere yön veren ve hayata tam anlam kazandıran niteliklerdir. onlarla uyum içinde yaşadığında. Toplumda değerler, kişisel düzeyde olduğu gibi aynı işlevleri yerine getirir, toplumsal yapı içindeki bireylerin ve grupların davranışlarına yön verir.

şunu söyleyebiliriz Sosyal değerler, bireylerin ve grupların eylemlerine rehberlik etmek için kullandıkları nitelikler, tutumlar ve standartlardır.. Bu değerler, gruplar içinde sosyal düzenin kurulmasının temelidir. Bunlar aracılığıyla bir toplum neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin olmadığını, neyin yapılıp neyin yapılmayacağını, neyin istenip neyin istenmediğini belirler.

Sosyal değerler, sosyal doku içindeki bir öznenin arzusu ve eylemi hakkında bir dizi örtülü ve açık kavramları birlikte taşır. Böylece, bağlama ve duruma göre sosyal davranış kalıbını belirlemek. Bu tür değerler, vatandaşları eylemlerini toplumun karakteriyle uyumlu hale getirmeye teşvik eder.

Bu değerlerin introjeksiyonuyla, toplumlar, bireyin zihinsel dünyasında uyumu teşvik etmeye ve sürdürmeye çalışır.. Rehber olarak hareket ederek, insanlar belirli durumlarda nasıl hareket edeceklerini ve başkalarıyla nasıl ilişki kuracaklarını bilebilir. Onlar sayesinde vatandaşlar arasındaki etkileşimler güçlendirilebilir ve iyi bir birlikte yaşama garanti edilebilir.

Değerlerin sosyal işlevi

Sosyal bilgi ile ilgili olarak, değerler sosyal dünyanın inşasına izin vermek, bireyler ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmak. Onlar aracılığıyla her insan, içinde yaşadığı sosyal dünya hakkındaki kavramları yapılandırır ve sistem, toplumun mevcut düzenlemelerini yayar.

İnsanlar çevreleriyle etkileşime girerek bilgi elde ederler. Bu bilgi, sosyal çevrenin anlaşılmasında yapılandırılabilecek şekilde bir organizasyon ve sınıflandırma gerektirir. Bunu yapmak için kullanılan araçlardan biri, sosyal dünyayı şekillendiren örgütsel ilkeler olarak görünen sosyal değerlerdir.

Toplumsal değerler, yalnızca toplumsal dünyanın inşasını ve örgütlenmesini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda deneklerin sosyal olarak tanımlanmasına izin vermek. Her insan, kendi kişisel değer sistemlerini paylaşan gruplarla bir bağ geliştirir. O kişinin sosyal kimliğini grup içinde şekillendiren tam da bu gruba bağlı kalma sürecidir.

Her grup ve kişinin kendi değer sistemi varsa, o zaman gruplar olduğu kadar çok sosyal değer bulabiliriz. Dolayısıyla değerlerin sadece genel olarak topluma indirgenmediğini, aynı zamanda onun içinde oluşmuş gruplara veya kollektiflere özgü olduğunu da söyleyebiliriz.

Her grup veya toplumda bu değerler, bu değerlerin grup içinde oluşturduğu düzeni meşrulaştırmayı amaçlayan eğitim yoluyla nesilden nesile aktarılır.

Sosyal değer türleri

Birbirlerine yardım etmek için birbirlerinin kollarını tutan bir grup insan
Saygı, dürüstlük, sevgi, özgürlük veya adalet, toplumsal değerlerin örnekleridir.

Sosyal değerler bir gruptan diğerine, bir toplumdan diğerine değişebilir, ancak her topluma genişletilebilecek bazı değerler vardır. Ne olduklarını görelim.

  • saygı duyuyorum: bir kişinin başkalarının niteliklerini ve haklarını tanımasına, kabul etmesine, takdir etmesine ve değer vermesine izin verir.
  • Dürüstlük: doğruyu söylemek, terbiyeli, mütevazi, saygılı ve adil olmak ile karakterize edilen toplumsal bir değerdir.
  • Adalet: bu değer hakkaniyetli olmayı ve her birine hak olarak uygun olanı vermeyi ifade eder.
  • Hoşgörü: Kendilerinden farklı olan diğer insanların inanç ve uygulamalarına saygı duymaktır.
  • iyilik: iyilik yapma eğilimidir. Aynı zamanda, diğer kişiyle birlikte olmak ve acı çekmek ve onu hafifletmenin yollarını aramak için önemli derecede şefkat anlamına gelir.
  • özgürlük: Şirket içinde belirlenen sınırlar içinde kendi kriterlerine göre hareket etme yetkisi.
  • Aşk: Karşılık beklemeden bir başkasının iyiliğini önemsemeye, saygı duymaya ve taahhütte bulunmaya sevk eden değer. Diğeriyle tanışmak onu olduğu gibi sevmek için kendinden geçmektir.
  • Hoşgörü: kabul etmeseniz bile başkalarının fikir, görüş veya tutumlarını kabul etmeye ve saygı duymaya yol açan sosyal değer.
  • Eğitim: En önemli değerlerden biridir, çünkü onun içinde diğer değerler de öğretilebilir. Eğitim, hem entelektüel, hem duygusal hem de ahlaki olarak insanların düzgün bir şekilde oluşturulmasıdır.

Kapatmak için toplumsal değerlerin değişebileceğinin altını çizmek gerekir; mutlaka statik değildirler. Aksine, toplumun kendisi dinamik olduğu için dinamiktirler.

Yazı Sosyal değerler nelerdir? ilk olarak 1ipucu.net Uzmanlardan İpuçları Blog’da yayınlandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.