1 İpucu

Liderlik ve Yönetim Arasındaki Fark Nedir? Görev Sırası

28 Mart 2021 - 12:23

Liderlik, yönetim merdiveni verimli bir şekilde tırmanırken, merdivenin sağ duvara dayanıp dayanmayacağına karar vermektir.

İnsanlar genellikle liderlik ve yönetimi birbirinin yerine kullanırlar. İlgili işin doğası gereği iki terim arasında önemli bir örtüşme olduğu söylenebilir. Özetle liderlik, değişime rehberlik eden vizyonun yaratılmasıdır. Temel olarak, liderlik stratejiyi yönlendirir ve insanları ortak hedefler için birlikte çalışmaya motive edebilecek ivmeyi başlatır. Yönetim, kaynakları kontrol etme, yönetme veya organize etme sürecidir.

Liderlik
Liderlik, pozitiflik sağlamaktan ve bir organizasyona odaklanmaktan sorumludur. Liderler, çevrelerindeki insanların misyonu, vizyonu anlamasını ve aynı şeyi benimsemesini sağlar. Yönetim sadece belirlenen görevleri ve hedefleri gerçekleştirmek için başkalarıyla birlikte çalışır. Başarılı girişimcilerin hem güçlü bir lider hem de bütünsel bir yönetici olması gerekir.
İnsanların sizi başarıya giden yolda takip etmesini sağlamak için her ikisinin bir karışımına ihtiyacınız var. Liderlik, insanları kendinize inandırmanın anahtarıdır. Sadece vizyonunuzu anlarlarsa sizinle çalışabilirler. Yönetme daha çok yönetimle ilgilidir. Yönetimin kapsamı, başarılı günlük işlemlerle sınırlıdır.

Liderliğin Tanımı:

Kitlelere liderlik etme ve onları belirli bir hedef veya hedefe doğru ilham verme becerisine liderlik denir. Beceri, profesyonel hedeflerin şevkle ve isteyerek karşılanmasını sağlayan kişilerarası bir süreçtir. Liderlik öğretilmesi gereken bir ders değil, sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir niteliktir. Bu niteliği sergileyen insanlar lider olarak adlandırılır. Liderlik stilleri farklı dikeyler arasında iyi bir düşünme vizyonu içerir.

Örgütsel açıdan liderler de farklı seviyelerdedir. Bir şirketin kurucusu, insanların kendisini daha büyük resme doğru takip etmesini başarıyla sağlayan bir liderdir. Bu hedefe ulaşmak için, çalışan birkaç farklı ekip olabilir. Liderler de takım seviyesindedir. Sadece bireyler değil, bir bütün olarak bir şirket, rakibini yenmek için kolektif olarak çalışarak da liderliğe ulaşabilir. Liderlik; marka, maliyet, pazar payı vb. Açısından ölçülebilir.

Yönetimin Tanımı:

Daha önce de belirtildiği gibi, yönetim liderlik tarafından belirlenen vizyonu yürütür. Yönetimin veya yöneticilerin birincil rolü, üstün hedefi bir yol haritasına bölmek ve bunu tutkulu bireylerden oluşan bir ekiple başarmaktır. Günlük görevleri yerine getirme, kaynakları, süreçleri gözden geçirme, çalışma kuralları oluşturma, işletim prosedürleri, yönetimin ana bileşenleridir. Üstelik yönetim sadece insan kaynakları ile sınırlı değil. Para, Malzeme, Makine ve Yöntemlere de genişletilebilir.

Liderliğin insanları cesaretlendirerek yönlendirmenin bir erdem olduğu durumlarda, yönetim her şeyin sorunsuz işlemesini sağlar. Yönetimin kalitesidir. Liderlik her zaman proaktiftir, ancak bazen yönetim reaktif olabilir. Liderlik tamamen değişimle ilgilidir, diğer yandan yönetim bir organizasyonda istikrarı sağlar. Özetle, liderlik doğru şeyleri yapıyorsa, yönetim işleri doğru yapıyor demektir. Yönetim ve liderliğin odağının birbirinden farklı göründüğü belirli alanlar vardır.

Liderlik ve yönetim arasındaki önemli farkları anlayalım:

Kişilik stilleri:

Liderlik genellikle parlak, karizmatik ve değişken olarak adlandırılır. Ancak bunlar aynı zamanda özel kişiler olarak da görülüyor. Liderler yüksek hayal gücüne sahip oldukları için risk alma konusunda liderler rahattır. Yelpazenin diğer ucunda, yönetim, hedefe ulaşma, kaynak kullanılabilirliği, analiz, istihbarat, sebat ve güçlü irade yoluyla liderlere yardım etmeye odaklanır. Liderler katılımcı, dönüşümcü ve danışmacıdır. Yöneticiler bazen otoriter ve otokratik olabilir.

Görevlere yaklaşım:

Liderler genellikle sorunlara bakar ve ezber bozan yaratıcı çözümler tasarlar. Sorunları çözmeye daha iyi odaklanmaları ve daha da başarılı olmaları için başkalarını motive eden, heyecanlandıran karizmalarıdır. Hem liderler hem de yöneticiler, PowerPoint şablonları hızlı sunumlar oluşturmak için, liderler bunu motivasyon ve hedef belirleme için yapar, yöneticiler bunu kurallar, politikalar, stratejiler oluşturmak ve ekipleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için birleştirmek için yapar. Yöneticiler riskleri azaltmaya ve başarı elde etmeye çalışır. Yönetim, değerlerini ve görüşlerini talep ederek insanları güçlendirir. Liderliğin ısınmaya hitap ettiği yerde, yönetim liderlik yapar.

Hedeflere bağlılık:

Liderlik sonuna kadar oradadır. Uzaktaki hedefe ulaşılıncaya kadar uzun mesafe için içindeler. Liderlik, anında başarıya veya ödüllere ulaşmasalar bile süreç boyunca motive kalır. Yönetim kısa vadeli çalışıyor. Düzenli kabul, övgü ve güvence aramak, yönetimin önemli bir parçasıdır. Yönetim, hedefleri aşamalı bir şekilde belirleme, ifade etme ve gerçekleştirmeye odaklanır.

Organize etme ve hizalama:

Liderliğin mutlak odak noktası inovasyon ve insanları motive etmektir. Yönetim, bu hedeflere ulaşmak için buna göre koordineli bir şekilde çalışır. Yönetim, istenen sonuçlara ulaşmak için aşamalar halinde ortaya çıkan taktiksel süreçler uygular. Liderlik, insanları, kaynakları yönetmekten daha az endişe duyar ve hedefleri, çalışanları ve bir bütün olarak organizasyonu güçlendirmekle daha çok ilgilenir.

Potansiyeli açığa çıkarmak:

Liderlik ve yönetim, nihai görevdeki farklı dikeylerdir. Liderlik her zaman insan odaklı olmuştur. Karizma, yenilikçilik, vizyon, esneklik liderliğin temel özelliklerinden bazılarıdır. İkna, liderlik beceri setinin en önemli parçalarından biridir. Yönetim rasyonel, analitik ve sebatkar olma eğilimindedir. Yönetim her türlü baskı altında dik durmalı ve günlük işleri devam ettirmelidir.

Liderlik Vs Yönetim, hangisi önemli?

Her ikisi de eşit derecede önemlidir, ancak iyi dengelenmiş bir kuruluş, yalnızca tabanındaki liderlikle ayakta durabilir. Liderlik ve yönetimin birbirinden ayrılamaz olduğunu inkar etmek mümkün değil. Yönetimin olduğu yerde liderlik vardır. Biri diğerini tamamlıyor. Bir organizasyon her ikisini de farklı seviyelerde gerektirir. Şu anda bildiğimiz gibi liderlik vizyon, ilham, bütünlük, bir değişiklik getirme becerisinden oluşur, yönetim yalnızca yönlendirilen vizyonu uygulama becerisiyle ilgilenir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.