1 İpucu

Lasswell’in iletişim modeli, evrensel bir paradigma

15 Ekim 2022 - 2:05

Lasswell’in iletişim modeli bir klasiktir, ayrıca dünya çapında medyada en çok kullanılan formatlardan biri. Bir mesajdaki en alakalı verilerin analiz edilmesini, böylece kaynağının, iletiminin ve amacının anlaşılmasını sağlayan bir şemadır.

Bu iletişim modeli aynı zamanda insanların neyin önemli olduğu, bir gerçek mi yoksa bir durum mu olduğu konusunda bilgilendirilmelerini sağlar.. Aynı zamanda bu format, bilginin düzenli ve tutarlı bir şekilde geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Dünyada bu modele göre düzenlenen birçok haber başlığı var. Onu bu kadar çok yönlü yapan şey basitliği ve evrenselliğidir. Aslında, psikolojinin davranışsal varsayımlarının kitle iletişimi düzeyinde bir uygulaması olarak kabul edilir. Bunun ne hakkında olduğunu görelim.

Kitle iletişim araçlarının gerçek gücü burada yatar: normalliği yeniden tanımlama yeteneğine sahiptirler.”.

-Michael Medved-

Bilgisayarda çalışan adam
Lasswell, iletişimsel süreçlerin gönderici, içerik, kanal, alıcı ve etki olmak üzere beş unsuru olduğunu belirtmiştir.
Lasswell’in iletişim modeli

Lasswell’in iletişim modeli veya Lasswell’in iletişim formülü, temel bir iletişim eyleminin açıklamasıdır. Amacı, iletişimsel bir eylemin parçası olan bileşenleri ele almak ve analiz etmektir. Bu model, pratik olduğu kadar teorik bir değere sahip olmamıştır. Aslında, kavramsal bir yapıdan çok bir teknik olarak kullanılmıştır.

Model Harold Lasswell tarafından tasarlandı ve ilk olarak 1948’de başlıklı bir makalede yayınlandı. Kitle İletişiminin Yapısı ve İşlevi. Lasswell, Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde siyaset bilimci ve hukuk profesörüydü.

Prensipte amaç, toplum ve hükümet arasında var olan iletişim boşluğunu azaltmaktı. Lasswell’in iletişim modeli, hem iletişim eylemleri üretmek hem de onları analiz etmek için kullanılmıştır. Aslında, yaratıcısı II. Dünya Savaşı sırasında kendi teorisinin çizgilerini takip ederek Hitler’in konuşmalarının analisti olarak çalıştı.

Kitle iletişiminin beş temel unsuru

Lasswell’in iletişim modeline göre, İletişimsel eylemlerde gönderici, içerik, kanal, alıcı ve etki olmak üzere beş bileşen vardır.. Bu unsurlara dayanarak beş soru da sorulabilir: Kim diyor? Ne diyor? Hangi kanalda? Kime söylüyor? Hangi etki veya niyetle?

Lasswell’in iletişim modeli analiz alanına uygulandığında, beş bileşen ve beş soru üzerine bir düşünceyi motive eder. Bu açıdan, yaptığı şey aşağıdaki yönleri ele almaktır:

  • Kontrol analizi (kim?). Gönderici veya iletişimsel eylemi başlatan kişiyi ifade eder. Yani, bir mesajın yazarı.
  • İçerik analizi (ne?). Mesajı oluşturan her şeyi ifade eder.
  • Orta analiz (nasıl?). Mesajın göndericiden alıcıya ulaşması için kullanılan araçla yani kanalla ilgisi vardır.
  • Kitle analizi (kime?). Alıcıya, yani verilen mesajın muhatabına karşılık gelir.
  • Etki analizi (ne için?). İletişimsel bir eylemin niyetlerini veya hedeflerini ifade eder.
bilgisayar ve gazete
Bu model, iletişimsel eylemlerin analiz alanlarını oluşturur.

Modelin diğer uygulamaları

Lasswell’in iletişim modelinin temel sorularından yola çıkarak gazetecilikte “beş W” olarak bilinen şema tasarlandı. Bu işaret ediyor bir haberin ilk paragrafı benzer soruları yanıtlamalıdır: ne, kim, nasıl, ne zaman, nerede ve neden. O kadar güçlü sorular ki, cevaplayarak bir olayın en önemli ayrıntılarını anlatmayı garanti ediyoruz.

Dünyadaki hemen hemen tüm medya, farklı ekosistemlerde ve formlarda, bu şemayı bilginin ilk paragrafına uygular. Bunu bir sebepten dolayı yapıyorlar: çok işlevsel. Bu elbette gazetecilik olsun ya da olmasın her türlü metne uygulanabilecek bir şemadır. İdeal olarak, ilk paragraf temel soruları yanıtlar ve sonraki paragraflar soruların her birini daha ayrıntılı olarak geliştirir..

Lasswell’in iletişim modeli, iletişimi tek yönlü, yani göndericiden alıcıya, alıcının tepkisini -pasif bir varlık değildir- hesaba katmadan ele alması açısından sorgulanmıştır. Böylece, özünde hâlâ geçerli olan, ancak iletişimsel edimi daha eksiksiz bir şekilde anlayan başkaları tarafından aşılmış bir modelden söz edebiliriz. Ancak yine de iletişimden bugün ne anladığımızı anlamak ve kalitesi hakkında bize bilgi veren parametreleri belirlemek için bir referanstır.

Evrensel bir paradigma olan Lasswell’in iletişim modeli girişi, ilk olarak 1ipucu.net Uzmanlardan İpuçları Blog’da yayınlandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.