1 İpucu

Ahlaki değerler nelerdir?

07 Nisan 2022 - 19:24

Ahlaki değerler bize iyi yaşam sanatını, iyiyi ve kötüyü anlatır.. Tüm ilişkisel ve anlatı uygulamalarımızın doğasında varlar. Onlar aracılığıyla, eylemlerimiz şekil ve anlam kazanır, çünkü onlar bizi aydınlatan ve bizi diğerine göre iyi davranışa yönlendiren bir mum gibidirler.

Bu değerler, toplumsal vicdanımızla ve her toplumun ruhsal, toplumsal ve siyasal yaşamıyla ilişkili fikir çerçevesiyle yakından ilgilidir. İnsanlar arasındaki tüm uyumlu bir arada yaşamanın temelidir ve erkekler arasındaki ilişkilerle ilgili her şeyi kapsar.

Ahlaki değerler

Ahlaki değerleri tanımlamadan önce, değerin ne olduğunu ve ahlakın ne olduğunu anlamak gerekir. Değerler bir dizi tutum ve eylemlere rehberlik eden yüklemler ve onlarla uyumlu olduklarında hayata anlam katarlar. Aynı zamanda, insanoğlunun hayatını anlamlandıran ve yöneten insanlar tarafından sergilenen tutumlar topluluğudur.

Değerler, bir yaşam hissi. Onlarla etkileşim kurarak, yaşamaya değer değerli bir hayat inşa ediyorsunuz. Bu nedenle, her insanın hayatı, ancak varoluşun belirsizliği ortasında her eyleme ve karara rehberlik eden bir değer sistemine göre yaşandığı ölçüde anlamlıdır.

Arkadaşına sarılan kız
Kendi adına, ahlak, davranışa rehberlik eden görevler ve kurallar bütünüdür.. İyi ve kötü davranışları, yapılması ve yapılmaması gerekenleri ayırt etmeyi sağlarlar. Normatif yükümlülükler üzerine teorik bir yansıma olan etiğin aksine, ahlakın fazlasıyla pratik bir bileşeni vardır.

Ahlak, herhangi bir toplumda barış içinde bir arada yaşama için gerekli bir koşuldur. Her eylemin dayanması gereken kuralları sunar, böylece her toplumun taleplerini destekler.. İçinde oluşturulan ilkeler, başkalarına göre iyi, erdemli ve doğru davranış biçiminin ne olduğunu gösterir.

Yukarıdakilerin hepsinden yola çıkarak, ahlaki değerlerin bir davranışı düzenlemeyi ve yönlendirmeyi amaçlayan nitelikler ve normatif eylemler dizisi. Bu değerler, komşumuzla ilgili iyi davranışların temelidir. İlgili tüm insanların gelişimini, büyümesini ve uyumunu destekleyen tüm insan etkileşimi biçimlerinin doğasında bulunurlar.

özellikleri

Ahlaki değerler, bireyin hem kişisel hem de sosyal olarak davranışlarını ve seçimlerini yöneten doğru ve yanlışın standartlarıdır. Onlar sayesinde insanlar işbirliği ve uyum içinde yaşayabilirler.. Bu değerlerin özellikleri arasında aşağıdakileri buluyoruz:

 • onlar her gün: Bazen farkında olmasak da günlük hayatımızda uyguluyoruz. Bir gün içinde kaç kez dürüst veya saygılı davranıp bunun farkına varmadınız?
 • dayanıklı ve zamanla solmazlar. Onları bir günden diğerine terk eden birini bulmak çok zordur. Merhametli bir insansanız, bir andan diğerine şefkatli olmayı bırakmanız zordur. Bu değerler kalıcı olma eğilimindedir çünkü sahip olduğumuz ilişkiler için güçlü bir temel oluştururlar. Hayatımıza anlam katmanın yanı sıra.
 • Ahlaki değerler onlar jeneratör refahhem kişisel hem sosyal. Doğru ve erdemli davranmak tatmin edicidir ve yerine getirilmiş bir görev duygusu yaratır.
 • çatışmalar azalır insanlar arasında, bu yüzden barış içinde ve uyumlu bir birlikte yaşamanın garantörü olarak kurulurlar.
 • Eğilimi nesilden nesile aktarılmak. İletimi olmadan zaman içinde onu korumak mümkün olmazdı.

Ahlaki değerler sosyalleşme sürecinde öğrenilir. Okul ve aile, öğrenmeleri için iki büyük arabulucudur. Okul eğitimi ve yetiştirilme, çocukların, insanların erdemli davranışlarını yöneten ahlaki ve etik ilkelere uygun hareket etmenin önemini içselleştirmelerinde önemli bir rol oynar.

başkasına yardım eden kişi

ahlaki değerler listesi

Aşağıda, biraz daha olmasına rağmen, ana ahlaki değerlerin bir listesini bırakıyoruz.

 • Saygı duyuyorum: Bir kişinin başkalarının niteliklerini ve haklarını tanımasına, kabul etmesine, takdir etmesine ve değer vermesine izin veren ahlaki değer.
 • Sorumluluk: Eylemlerimiz için cevap verme yeteneğidir. Aynı zamanda, yaptığımız şeyin sonuçlarını üstlenmek ve üstlenmektir.
 • Dürüstlük: doğruyu söylemek, terbiyeli, alçakgönüllü, saygılı ve adil olmakla ilişkilendirilen ahlaki bir değerdir.
 • Adalet: Bu değer hakkaniyetli olmayı ve herkese hak olarak kendisine uygun olanı vermeyi ifade eder.
 • cömertlik: Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarıyla verme veya paylaşma eyleminden oluşur.
 • Hoşgörü: kendi inançlarından farklı olan diğer insanların inançlarına ve uygulamalarına saygı duymaktır.
 • Şükran: alınan veya alınacak olan bir menfaatin tanınmasıdır.
 • iyilik: iyilik yapma eğilimidir. Aynı zamanda, diğer kişiyle birlikte olmak ve acı çekmek ve onu hafifletmenin yollarını aramak için önemli derecede şefkat anlamına gelir.
 • özgürlük: toplum içinde belirlenmiş sınırlar içinde, kendi ölçüt ve iradesine göre hareket etme gücü.
 • Aşk: Karşılık beklemeden bir başkasının iyiliğini önemsemeye, saygı duymaya ve taahhütte bulunmaya sevk eden değerdir. Diğeriyle tanışmak onu olduğu gibi sevmek için kendinden geçmektir.
 • Bağlılık: birine veya bir şeye (kurumlar, hükümet, devlet) ahlaki ilkelere veya taahhütlere sadık kalma erdemi.
 • tevazu: Kişinin kendi zayıflıklarını veya sınırlamalarını fark etmesi ve buna göre hareket etmesinden oluşur.
 • Dayanışma: diğer insanlara özverili bir şekilde, yani karşılığında hiçbir şey beklemeden yardım etmektir.
 • sağduyu: Eylemlerin veya sözlerin başkaları üzerinde yaratacağı riskler veya etkiler hakkında düşünme ve onlara herhangi bir fiziksel veya duygusal zarar vermemek için buna göre hareket etme yeteneğidir.

Son olarak, ahlaki değerler sadece başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda her insanın kendi içinde bir amaç olduğu ve başkalarının amaçlarının aracı olmadığı daha insancıl ve etik bir toplumun inşasına izin verir. Onlar aracılığıyla, her insanın sosyal yaşamdaki önemi geri yüklenir.

Yazı Ahlaki değerler nelerdir? ilk olarak 1ipucu.net Uzmanlardan İpuçları Blog’da yayınlandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.