1 İpucu

TCDD En Az Ön Lisans Mezunu İşçi Alacak

22 Kasım 2022 - 21:17

TCDD tren teşkil işçisi alımı duyurusu yayımlandı. 22 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak tren teşkil işçisi alımı yapılacağı kaydedildi. İlgili alım için başvurular 22 Kasım’da başlıyor. İşlemler 28 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular İŞKUR resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adaylar aşağıdaki belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında şahsen veya postayla teslim etmesi gerekmektedir. TCDD personel alımına başvurmak için belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak gerekmektedir. Başvuru şartları arasında ön lisans düzeyinde ilan edilen programlardan mezun olma şartı aranmaktadır.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav
tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde
yayımlanacaktır.
2- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.
3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ön lisans
düzeyinde ilan edilen programdan mezun olması gerekmektedir.
4- Başvuru yapan adaylar aşağıdaki belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler
arasında şahsen veya postayla teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Adaylardan evrak teslimi yapanların sözlü sınavı yapılacaktır. Sözlü sınavı, TCDD
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah.
Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler
arasında yapılacaktır.
6- Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları program dalından her soru 10 puan üzerinden değerlendirme yapılarak
mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru
sorularak mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı
olacaktır.
8- Adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru
yapabilecektir.
10- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır.
11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
12- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil
isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil
talebinde bulunabilecektir.
13- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
14- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan;
görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim
programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri
alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya
e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.)
5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
6- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
SAĞLIK ŞARTLARI
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili
TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim
imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri,
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
• Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf
ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
3- Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık
kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık
kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır
4- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların
almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
5- Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu
uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz
görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci
kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

TCDD personel alımı resmi duyurusu;

👇️AŞAĞIDAKİ LİNK’İ KOYPYALAYIP TARAYICINIZA YAPIŞTIRINIZ 👇️

https://www.1ipucu.net/wp-content/uploads/2022/11/20221122-4-21.pdf

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.