1 İpucu

İyi bir Lider için Özellikler Nelerdir?

18 Mart 2023 - 8:48

İyi bir Lider için Özellikler Nelerdir?  Lider kim, temel nitelikleri ve nasıl bir lider olunur? Kısaca Anlatım.
Lider kimdir ve herhangi bir grup insan ona neden ihtiyaç duyar? Onun sayesinde nasıl önemli kararlar alınır ve farklı insanlar tek bir mekanizma olarak hareket etmeye başlar?

Herhangi bir takımda bir lider belirir. Ama bu kim ve nereden geliyor? Başkaları takip ederken biri neden lider olur? Bir lideri hangi karakter özellikleri ve becerileri tanımlar ve diğerlerinden farklı olmasına yardımcı olur? Kendi başına lider olabilir misin? Bu konuda hangi teknikler yardımcı olur? Üstünlük için çabalamam gerekiyor mu, belki de herkes gibi olmak daha iyidir? Ekibe liderlik etmeye karar verenler ne tür zorluklarla karşı karşıya? Bir kişiye açılan faydalarla orantılı mı? Pek çok soru var, ancak cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Lider Nedir?

Lider, başkaları üzerinde büyük etkisi olan ve onlara ortak hedeflere ulaşmaları için rehberlik eden kişidir. İnsanlar her zaman bu fenomenin doğasını anlamaya, erken çocukluktan itibaren liderlik niteliklerini belirlemeyi ve geliştirmeyi öğrenmeye çalıştılar. Bu, yönetici sınıfın ayrıcalığıydı. Zamanla toplum liderlere her yerde ihtiyaç duyulduğunu fark etti, bu yüzden birçok gelişmiş ülkede insanları sınıflara ayırmadan onları eğitim sisteminden geçirmeye çalışıyorlar. Ayrı bir konu, bunu yapması gereken öğretmenlerin yeterliliğidir. Ancak fikrin kendisi kitlesel bir fenomenin ölçeğini kazanıyor.

Örneğin, hiç kimse Spartacus‘a gladyatör isyanını nasıl yükselteceğini öğretmedi. Bunu, deyim yerindeyse, amatörce yaptı, ama oldukça etkili bir şekilde, Roma İmparatorluğu‘nu oldukça gerdi. Buna benzer yüzlerce örnek, bu konuda doğal yetenekleri olan kişilerin lider olduğunu kanıtlıyor. Bu fenomen, hayvanlar aleminde bile yaygındır.

Bu, genlerdeki bir şeyin güç için savaşmanıza neden olduğu anlamına gelir. Durum insan toplumunda benzerdir. Her durumda, gelişiminin şafağında böyleydi. Kabilenin cesur ve yiğit temsilcileri, DNA’larını torunlarına aktararak lider oldular. Ancak değişkenlik nedeniyle, “liderlik” genleri, yeni liderleri iktidara getirerek, yavaş yavaş mirasçıları terk etti. Nereden geldiler? Hangi genetik kokteyl onlara tahtı sahiplenmelerini sağladı? Görünüşlerini tahmin etmek mümkün müydü?

Liderlerin hangi karakter özelliklerine ve becerilere ihtiyaç duyduklarını anlamadan önce, genel olarak ne olduklarını anlamak için sınıflandırmalarına bakalım.

İyi bir Lider sınıflandırmaları.

Bilim adamları, bu fenomen hakkında aşağıdaki sınıflandırmaların popüler olduğu birçok teori geliştirdiler.

Max Weber’in liderlik tipolojisi.

Sosyolog
Max Weber

Alman sosyolog, kökenlerine bağlı olarak üç tür lider belirledi. Bu sınıflandırma politikacılar için daha uygundur, çünkü hükümet her şeyden önce bir kişinin liderliğini gerektirir. Bu tipoloji, kuruluşların yöneticilerine uygulanabilir.

Max Weber’e göre liderler:

geleneksel – bir şirkette bile toplumda bile miras yoluyla bir liderlik pozisyonu alın;
karizmatik – yetenekleri, çekicilikleri, girişkenlikleri sayesinde güç elde edin;
rasyonel ve yasal – kişisel nitelikleri birleştirerek ve politik bir kariyer inşa ederek sosyal zirvelere ulaşın.

İlk tür, hükümdarları veya işletme sahiplerinin akrabalarını içerir. İkincisi – hükümetin dizginlerini kendi başlarına ele alan halktan insanlar. İsyancılar, devrimciler veya diğer popüler liderler olabilirler. Üçüncü tip, yönetsel yeteneği kariyer basamaklarını tırmanma yeteneği ile birleştiren kişilerdir. Çarpıcı bir örnek, ülkenin cumhurbaşkanıdır. Kural olarak, bu, yönetici sınıfa yakın bir aileden gelen, ancak miras yoluyla değil, rakipleri yenerek iktidarı alan bir kişidir.

Psikolog Lev Ilyich Umansky Göre Liderlik

Bu konuyu inceleyen Sovyet psikolog Lev Ilyich Umansky, liderleri kişisel niteliklerine bağlı olarak altı ana türe ayırmayı önerdi:

başlatıcı – faaliyetin yönünü belirleyen ekipteki fikirlerin ve önerilerin ana oluşturucusu;
düzenleyici – görev etrafında başkalarının çabalarını birleştirir;
bilgelik – en uygun kararları vermek için gerekli deneyim ve bilgiye sahiptir;
standart – başkaları tarafından bir rol model olarak algılanır, onlara miras almaları için ilham verir;
zanaatkar – kişisel deneyimlerinden ne ve nasıl yapılacağını gösteren bir profesyonel;
duygusal ruh hali oluşturucu – takımdaki duygusal arka planı etkiler ve diğerlerinin ruh halini oluşturur.

Kural olarak, birkaç yönetim türü aynı anda bir kişiye uyar, takımdaki etkisi kat kat artar. Örneğin, faaliyetin başlatıcısı, başkaları tarafından izlenecek bir örnek ve ortak bir görevi yerine getirirken tonu belirleyen yetenekli bir zanaatkar olarak algılanabilir. En zor şey, örgütsel ve yaratıcı ilkeleri tek bir kişilik içinde birleştirmektir. Ana mucit, etkili bir düzenleyiciye dönüştüğünde veya “tüm esnaf krikosu” tüm gücüyle kitlesel bir şovmen haline geldiğinde nadiren olur. Etkili yönetim, ekibin uyumlu gelişimine ortaklaşa katkıda bulunabilecek ekipte her türden liderin varlığını gerektirir.

Liderlerin ayrılması B.D. Parygin’a Göre

Sovyet Bilim Adamı

Boris Dmitrievich Parygin

Sosyal psikolojinin kurucusu olan bir başka Sovyet bilim adamı, Boris Dmitrievich Parygin, liderliğin özüne daha da derinlemesine girdi. Yaklaşımı, bu fenomenin üç büyük tipte birleştirilen birçok tezahürünü tanımlamaya yardımcı oldu: evrensellik, içerik ve yönetim tarzı.

İlk sınıflandırma, iyi bir lider özünün tezahür ettiği koşullara dayanmaktadır. Bu zaman zaman düzenli olarak gerçekleşmezse durumsal bir lider hakkında konuşurlar. Bir kişinin sürekli baskın pozisyonları işgal etme arzusu durumunda, liderin evrensel olduğu iddia edilebilir.

İçerik açısından liderler, ilham verenler, düzenleyiciler ve bu iki niteliği birleştirenlerdir. Ancak üçüncü tip daha az yaygındır, çünkü bir kural olarak, her şeyi dikkatli bir şekilde organize etmek için her zaman yeterli sebata sahip olmayan meraklılardan ilham alırlar.

Liderler üç yönetim tarzından birini kullanır:

otoriterlik, diğer insanların fikirlerine aldırış etmemeyi, tek başına karar verme hakkının gayretle savunulmasını ifade eder;
demokrasi, duruma ilişkin ortak bir görüş geliştirilmesinin bir sonucu olarak, daha fazla gelişme yolları toplu olarak düşünülen bir sosyal diyalog biçimidir;
liberalizm, lider ve ekip arasında bir tür “flört” dür, çünkü etrafındakiler daha fazla hak ve sorumluluk alır.

Ayrıca, liderin herhangi bir karar vermekten tamamen soyutlanmasıyla ayırt edilen dördüncü bir yönetim türü de vardır. Bir liderde dikkat dağınıklığı en az seviyede olamalıdır. Tüm sorumluluk başkalarının omuzlarına düşüyor. Liderliğin temel ilkelerinden birinin, yani proaktivitenin açık ihlali göz önüne alındığında, bu yönetim stratejisi burada yalnızca koşullu olarak atfedilebilir, çünkü girişim tamamen astların ellerine devredilir.

Diğer lider sınıflandırmaları.

Başka iyi bir lider tipolojileri de var. Örneğin, takımdaki diğer insanlar tarafından nasıl algılandıkları. Aşağıdaki resimler bulunur:

“Birimiz” – doğuştan gelen zayıflıkları ve eksiklikleri ile kendisini başkalarıyla aynı seviyede konumlandırır;
“Bizden daha iyi” – fiziksel, duygusal veya entelektüel üstünlük, başkaları tarafından bir idol olarak algılanması ve takip edilecek bir örnek olması nedeniyle takımdan sıyrılıyor;
“Hizmetçi” – başkalarının çıkarlarını savunmaya gönüllü olur, yüksek düzeyde sorumluluk ve empati gösterir;
“İyi insan” – olumlu kişilik özelliklerini, yüksek ahlaki ve etik ilkeleri, doğru davranışı bünyesinde barındırır.

Olgunun ölçeği hakkında konuşursak, liderleri üç ana kategoriye ayırmak gelenekseldir:

hane halkı – ailelerde ve diğer küçük insan derneklerinde kendini gösterir;
sosyal – işçi derneklerini, sendikaları, yaratıcı veya spor ekiplerini içerir;
toplum yaşamına katılan siyasi – kamu ve parti kuruluşları.

Resmi ve gayri resmi liderleri hatırlamazsanız bu sınıflandırma tamamlanmayacaktır. Üst düzey liderler, kollektiften gelenleri değil, dış icracıları yönetici olarak atar. Çalışanlar ile yeni seçilen patron arasında bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Topluluğun, her zaman resmi koruyucuyla işbirliği yapmayan kendi lideri vardır. Bu düalizm, sistemi dengeleyebilir. iyi bir lider ancak diyalog kurulursa veya resmi ve gayri resmi liderler genellikle aynı kişiyse, birimin etkinliği artar. Bu eğilim, eğitim veya üretim sürecinin organizasyonunun tüm seviyelerinde dikkate alınmalıdır.

Liderlerin tipolojisi, yönetim tarzına göre bir bölümle tamamlanmaktadır:

güvenlik görevlisi – inanılmaz bir enerji ve karizma ile donatılmış, düşmanlar ve arkadaşlar tarafından saygı duyulan, sürünün gerçek bir lideridir;
taktikçi – uygun bir ortam yaratır, hedeflere ulaşmak için başkalarının çalışmalarını yönetir;
organizatör – bir çekicilik ve nezaket konsantrasyonu, olumlu bir duygusal arka planı koruyarak takım uyumunu destekleyen samimi bir atmosfer oluşturur;
müzakereci – herhangi bir iç çelişkiyi çözmek ve dış bağlantılar kurmak için başarıyla kullandığı bir ikna yeteneği ile donatılmış.

Liderlik çok büyük ölçekli ve çok bileşenli bir fenomen olduğu için sınıflandırmalar burada bitmiyor. Ancak belirtilen türler, çevrenizi analiz etmek ve meslektaşlarınız veya tanıdıklarınız arasında iyi bir lider olup olmadığını anlamak için yeterlidir. Ama onları bu kadar özel yapan nedir? Hangi niteliklerin sosyal hiyerarşide tırmanmaya yardımcı olduğunu düşünün.

Liderler ve sıradan insanlar arasındaki farklar.

Liderleri ekibin geri kalanından ayıran nitelikler hakkında birçok varsayım yapılmıştır. En bilgilendirici ve kapsamlı incelemelerden biri, ünlü Amerikalı bilim adamı John Maxwell’in ” iyi bir liderin 21 temel niteliği” başlıklı kitabıdır. Bu listeyi tamamlayan çeşitli yazarlar tarafından dile getirilen başka özellikler de var. Mevcut tüm deneyimleri özetleyerek, liderlerin baskın pozisyonlarda yer aldığı en önemli nitelikleri listeliyoruz:

 • iyimserlik, kendine güven;
 • amaçlılık, planlama becerileri;
 • başkalarını ve kendinizi motive etme yeteneği;
 • yüksek standartları karşılama arzusu;
 • sorumluluk, güvenilirlik;
 • girişim, girişimcilik;
 • karar verme, fikrinizi savunma yeteneği;
 • cesaret, özgüven;
 • popülerlik, toplumda saygı;
 • gelişmiş mizah duygusu, durumu etkisiz hale getirme yeteneği;
 • duygusal olgunluk;
 • ortak bir nedene dahil olma, sanatçılar ile iletişim;
 • benzersizlik, özgünlük;
 • yaratıcılık, standart dışı yaklaşım;
 • ortak bir amaç için tutku, bazen fanatizm düzeyinde;
 • gelişmiş iletişim becerileri;
 • insanları dinleme, duygularını hissetme yeteneği;
 • seçilen yöndeki yetkinlik;
 • kendi kendine yeterlilik, diğerlerinden bağımsızlık;
 • iç dünyanın bütünlüğü;
 • gelişmiş karizma, çekicilik;
 • duruş, duyguları kontrol etme yeteneği;
 • zihnin sertliği;
 • yüksek düzeyde zeka;
 • güçlü iç enerji;
 • gelişmiş empati, sempati, şefkat;
 • yetki verme, görev dağılımı;
 • kendini geliştirme arzusu, başkalarına öğretme arzusu;
 • disiplinli olma yeteneği;
 • adalet, orantı duygusu;
 • ekibinizi ödüllendirmede cömertlik;
 • sezgisel yön duygusu.

Tüm niteliklerin tek bir liderde birleştirilmesini beklemeye gerek yok. Basitçe, takıma iyi bir lider olmaya karar veren bir kişi ne kadar fazlaysa, başarılı olma şansı o kadar artar.

İyi Bir Lider Olmak İçin Ne Gerekir? Video

YouTube video

İnsanlar birleştiklerinde aralarında bir lider belirir. Bu, ekibin aktivitesi, yaşı veya sosyal yöneliminden bağımsız olarak gerçekleşir. Sadece bir anda birisi ilk olmaya karar verir ve geri kalanı buna katkıda bulunur. Aslında, kimin daha şanslı olduğu bilinmemektedir – herkes için sorumluluk alan, sessiz bir hayat süren, inisiyatifi başkasının omuzlarına kaydıran diğerleri.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. Kopyalanması yasaktır.