1 İpucu

Genlerin kişilik üzerindeki etkisi

18 Mart 2021 - 21:41

Genler, bireysel kişilik farklılıklarına önemli bir katkıda bulunur.

Genetik olarak kalıtsal olan incelenen faktörler

Kişiliğin davranış genetiğiyle ilgili olarak incelenen en iyi yönleri, dışadönüklük (sosyallik, dürtüsellik) ve nevrotiklik (duygusal değişkenlik, kaygı, sinirlilik) faktörleridir. Genelde ikiz çalışmalarda, kişilik değişkenlerinin orta derecede genetik etkisi vardır (% 50 veya daha küçük), varyasyonların geri kalanı paylaşılmayan ortama bağlıdır ve varyansın yalnızca küçük bir yüzdesi paylaşılan ortamla ilgilidir.

Kişilik özelliklerinin evrimi ile ilgili olarak, sonuçlar kesin değildir. Zeka durumunda, ilerleyen yaşla birlikte genetik faktörlerin ağırlığında bir artış olmasına rağmen, bu, kişilik durumunda açıkça gösterilmemiştir. Bununla birlikte, her durumda, kişilik özelliklerinin gelişimi boyunca genlerin etkisi değişirse, bu değişikliğin de önemini artırma eğiliminde olduğu bulunmuştur.

Kişilik ve diğer davranış veya tutumlarla ilgili olarak (örneğin, dindarlığın derecesi, muhafazakârlık veya ölüm cezasıyla ilgili konum), genler onları belirlemez veya yaratmaz, ancak bize çevreye sunulan seçeneklerin seçimini etkileyerek hareket eder.

Genlerimizdeki saldırganlık

Şu anda, belirli kişilik özelliklerini modüle etmek için bazı özel aday genler vardır.saldırganlık gibi. Bir kişilik faktörü ile en açık şekilde ilişkilendirilen gen, yenilik arayışı, kromozom 11 dopamin reseptörü DRD4 için kodlama, özellikle akümbens çekirdeğinde ifade edilir. Gen, 48 baz çiftli değişken tekrar parçası (minisatellit olarak adlandırılır) içerir. Bu sıra iki ila sekiz defa tekrarlanabilir. Uzun yinelenen alellerin taşıyıcıları olan deneklerin kişilik anketlerinde yenilik arama maddelerinde daha yüksek puan aldıkları bulunmuştur.

Genetik ruhsal bozukluklar

Kişilik bozuklukları ile ilgili olarak, genetik açıdan en çok çalışılanlar şizotipal bozukluk, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ve özellikle antisosyal kişilik bozukluğu olmuştur.

Şizotipal bozukluk durumunda aile gruplamalarında daha büyük oranda ortaya çıktığı görülmüştür. Birinci derece akrabalar arasında bu rahatsızlığa sahip kişilerin oranı daha yüksektir. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun da belli bir kalıtım derecesi vardır ve etiyolojik olarak anksiyete bozuklukları ile ilişkilidir.

Antisosyal kişilik bozukluğu, ergenlik döneminde başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir antisosyal davranış öyküsü ile karakterizedir.

Antisosyal kişilik bozukluğunda bir aile gruplaşmasının varlığı gözlemlenmiştir ve ikizler ve evlat edinme çalışmaları, özellikle erkek çocuklar arasında genetik faktörlerin dikkate değer etkisi. IQ durumunda olana benzer şekilde, antisosyal bozukluğun kalıtsallığı ergenlikten yetişkinliğe kadar artar. Benzer şekilde ve bir dereceye kadar paralel olarak, antisosyal kişilik bozukluğu ve suç davranışı da yetişkinlikte daha fazla genetik etki Paylaşılan çevrenin önemli bir katkı sağladığı on beş yaşından öncesine göre.

Referanslar

  • Bradford, HF (1988). Nörokimyanın temelleri. Barselona: Emek.
  • Carlson, NR (1999). Davranış fizyolojisi. Barselona: Ariel Psikolojisi.
  • Marangoz, MB (1994). Nöroanatomi. Temel bilgiler. Buenos Aires: Editoryal Panamericana.
  • Delgado, JM; Ferrús, A .; Mora, F .; Rubia, FJ (editörler) (1998). Nörobilim Kılavuzu. Madrid: Sentez.
  • Diamond, MC; Scheibel, AB ve Elson, LM (1996). İnsan beyni. Çalışma kitabı. Barselona: Ariel.
  • Guyton, AC (1994) Sinir sisteminin anatomisi ve fizyolojisi. Temel sinirbilim. Madrid: Editoryal Médica Panamericana.
  • Kandel, ER; Shwartz, JH ve Jessell, TM (editörler) (1997) Neuroscience and Behavior. Madrid: Prentice Hall.
  • Martin, JH (1998) Neuroanatomía. Madrid: Prentice Hall.
  • Nolte, J. (1994) İnsan beyni: fonksiyonel anatomiye giriş. Madrid: Mosby-Doyma.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.