1 İpucu

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu ikamet şartsız personel alımı başvuru linki 2023

18 Mart 2023 - 8:13

Fırat Üniversitesi en az lise mezunlarından personel alımı başvurusu internet üzerinden alınıyor.

1 8
İşte Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru formu.

Fırat Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunlarından personel alımı başvurusunun başladığına ve başvurusunu yapmak isteyenlerin 13 Şubat tarihine kadar müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. Hemşire, sağlık teknikeri, biyomedikal teknikeri, elektronik teknikeri, mekatronik teknikeri, bilgisayar teknikeri, makine teknikeri elektrik teknikeri, otomotiv teknikeri, inşaat teknikeri, giyim teknikeri, aşçı, şoför, temizlik personeli, hasta bakım ve temizliği personeli kadrolarına yapılacak alımda başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

B8148Ffa 155F 40Fe Ac12 9Fcdda765A59

E21581A7 3F47 40C9 Be46 Ec3C9D76D735

BAŞVURU İNTERNETTEN

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenlerin “http://personelilan.firat.edu.tr/” adresine giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. Kopyalanması yasaktır.