Sağlık

Vanderweele’nin 5 yaşam alanı teorisi

Vanderweele tarafından 2017’de açıklanan 5 yaşam alanı teorisinin net bir amacı vardı: esenliği teşvik etmek. Psikolojinin 50 yılı aşkın bir süredir bu konuyu araştırdığı doğru olsa da hala boşluklar, boşluklar ve sorular olduğu görülüyor. Örneğin şimdi, geçmişte pozitif psikolojinin yaptığı gibi “mutluluk”a aracılık eden bu faktörleri netleştirmeye artık çok fazla odaklanmıyor.

Şu günlerde, Psikolojik ve duygusal dengeyi, güvenliği ve memnuniyeti artıran yönleri anlamaya çalışır. Özünde, kalıcı bir esenliğe katkıda bulunan ve dakik bir duyguya çok fazla olmayan ve neredeyse her zaman geçici olan tüm bu bileşenler mutluluktur. Kendimiz hakkında iyi hissetmemizi sağlayan bu varoluşsal bölgeleri anlamak kuşkusuz büyük bir hedeftir.

Yaşam alanları yaklaşımının terapötik bir amacı vardır.. Varlığımızın daha iyi hissetmek ve umudu güçlendirmek için daha fazla dikkat etmemiz gereken yönlerini ortaya çıkarmak için görünüşte basit ve çok temel bir modeldir. Onu araştırıyoruz.

“Kısacası, kendileriyle barışık yaşamak istiyorlarsa, müzisyen çalmalı, ressam resim yapmalı ve şair yazmalı.”

-İbrahim Maslow-

Tarlada sarı çiçekli kadın yaşam teorisinin 5 alanını düşünüyor.
Refah veya insan gelişimi, sosyal ilişkilerin ötesine geçen çok geniş bir dizi durumdan oluşur. Ayrıca zihinsel ve fiziksel sağlığı da içerir, bir anlamı, amaçları vardır…

Vanderweele’nin 5 Yaşam Alanı Teorisi Nedir?

Tyler J. VanderWeele, Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Bölümü’nde profesördür. Birkaç yıl önce, yaşamın 5 alanıyla ilgili teorisini tanımladığı bir çalışma yayınladı. Bu modelle daha geniş bir bakış açısıyla insan gelişiminin yeni bir formülasyonunu sağlamak istedim.sosyal, psikolojik, biyomedikal, felsefi yönleri içerecek şekilde…

Yazarın açıklığa kavuşturduğu bir şey, insan refahını sağlamak için her şeyin insanların kendilerine bağlı olmadığıdır. İyi bir benlik saygısına, güçlü duygusal becerilere veya iyi bir aile ve arkadaşlara sahip olmak yeterli değildir. Sosyal organizasyonlar ve bireyi çevreleyen bağlam da onların tatminine aracılık etmede anahtardır. veya rahatsızlığınızda.

Karmaşık ve nesnel, öznel ve ayrıca sosyal ve kurumsal etkilerin aracılık ettiği çok faktörlü bir fenomen olarak bir yaşam kalitesi kavramı oluşturmalıyız. Bu nedenle VanderWeele, hem insanların hem de sosyopolitik örgütlerin hesaba katması için çok basit bir model geliştirmek istedi.

1. Topluluk ve aidiyet duygusu

İnsan refahı, iyi bir aidiyet duygusu elde edebilmekle başlar. Hepimizin kendimizi tanımlayacağımız, deneyimlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi vb. değiş tokuş edeceğimiz bir arkadaş grubunun, toplulukların parçası olmaya ihtiyacımız var. Bir ailenin sosyal çekirdeğinin ötesine geçen figürlerdir.

Bir topluluk ortak çıkarlar geliştirmemize izin verir, bize güvenlik, doğrulama ve amaçlar verir. Hümanist psikolog Carl Rogers gibi figürler de bu boyutu vurgulamıştır. Bu bağlar sayesinde kimliğimizi güçlendirir, özgüvenimizi pekiştirir ve zihnimizi aktif tutar, hayata yeni bakış açıları açarız.

2. İş, psikososyal kimliğimiz

Yaşam teorisinin 5 alanı insan refahı için öncelikli bir mekanizma olarak emek yönüne dikkat çeker. Sonuçta, iş ya bir gelişme ve tatmin mekanizması olabilir ya da tam tersine zihinsel sağlığımızı ve yaşamsal bakış açılarımızı tamamen yok edebilecek bir boyut olabilir.

İstihdam eksikliği ve güvencesiz işler, Abraham Maslow’un sözünü ettiği yaşamsal tatmini veya kendini gerçekleştirmeyi imkansız kılan faktörlerdir. Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında, gelişme ve refah piramidine tırmanmak zordur.

İnsan refahını en çok düzenleyen hayati alanlardan biri, temel ihtiyaçlarımızı karşılayan ve aynı zamanda kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayan bir işe sahip olmaktır.

3. Fiziksel sağlık, zihinsel sağlık

VanderWeele bu hayati alanı çok boyutlu bir alan olarak tanımladı. Ayrıca şunu vurgular: bu boyutlara ulaşmak için çocukluktan itibaren fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlığı geliştirmek gerekir. İnsanlar, bu organik ve psikolojik dengeyi elde etmemize hangi stratejilerin izin verebileceğini öğrenmelidir.

Çalışmamız ve geliştirmemiz gereken alanlar şunlardır:

  • Sporun eksik olmadığı aktif bir yaşam.
  • Doğru bir diyet ve alkol ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan kaçının.
  • Anlama ve duygusal düzenleme için stratejiler öğrenin.
  • Stres ve kaygı yönetimi.
  • Problem çözümü.
  • Esnek ve yaratıcı bir zihinsel stil geliştirin.
  • İyi bir benlik saygısı geliştirin.
  • Hedefler ve amaçlar belirleyebilme ve bunlar üzerinde çalışabilme.
  • Geçmiş olaylardan kaynaklanan sorunları çözme ve farkındalığı teşvik etme yeteneği.

3. Sağlıklı aile ilişkileri

Mutsuzluk ve ıstırabın tetikleyicilerinden biri de işlevsiz aile ilişkileridir. İnsan, güvenli ve zenginleştirici sosyo-duygusal bağlar kurmaya ve sahip olmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmemiz önemlidir (biyolojik bir bağa ihtiyaç duymadan).

Vanderweele’nin 5 yaşam alanı kuramıyla son derece ilgili olan aile çekirdeğini, mutlu olunacak, çocukları sevgiyle büyütecek ve eğitecek ve diğer figürlerin desteğine sahip olacak bir eşe sahip olmak oluşturur.

hayatın 5 alanı teorisini düşünen adam
İyi olmak için başkalarıyla sağlıklı ve besleyici bağlar kurabilmemiz çok önemlidir.

5. Bir yaşam amacı olarak maneviyat

Maneviyat, insan refahını oluşturan faktörleri anlamaya çalışırken bazen ihmal ettiğimiz bir alandır. Bir şeye inanmak, bir aşkınlık duygusu geliştirmek de bize hayati bir amaç verir. Ve biz sadece herhangi bir bakış açısı veya uygulaması açısından dinden bahsetmiyoruz.

Bize anlam, umut ve pozitiflik veren bir inanç, kendine veya herhangi bir alana veya varlığa olan inanç olarak anlaşılan maneviyattan bahsediyoruz.

Özünde, gördüğümüz gibi, yaşamın 5 alanına ilişkin bu teori çok temeldir. Ancak, günlük yaşamımızı tanımlayan ve insan için en önemli olanı yöneten sermaye yönlerini araştırır ve bir kez daha gün ışığına çıkarır. Onlara sahip çıkalım, dengede ilerlemek, esenliğe kavuşmak onlara bağlıdır…

Vanderweele’nin 5 Yaşam Alanı Teorisi girişi ilk olarak 1ipucu.net Uzmanlardan İpuçları Blog’da yayınlandı.

Konuk Yazar

Yazarlarımız konularında uzman ve eğitimli kişilerdir. Sorularınızı en iyi şekilde cevaplamak, Fikre ihtiyaç duyduğunuzda en yaratıcı fikirleri üretmek için buradalar. Sizleride Bekliyoruz.
Başa dön tuşu